ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI TČ

Než se pustíte do výběru tepelného čerpadla, je dobré seznámit se s několika základními pojmy, které jsou pro pochopení celé problematiky zásadní.

TOPNÝ FAKTOR
Topný faktor je základním parametrem ukazujícím „účinnost“ tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 °C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší když je nižší teplota výstupní vody – proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

OZNAČENÍ TYPU TEPELNÉHO ČERPADLA
První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země/voda mohou být označována i jako voda/voda.

EKVITERMNÍ REGULACE
Regulace která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému.

Příklad: když je venku – 15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C.
U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

NORMY PRO TEPELNÁ ČERPADLA
Parametry tepelných čerpadel jsou dnes udávány podle dvou norem. Staré EN 255 a nové EN 14 511. Podle staré normy se počítalo s rozdílem teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému 10 °C, podle nové je to 5 °C. Z toho důvodu je podle staré normy nižší teplota na zpátečce z topného systému a čerpadlo měřené podle staré normy má vyšší výkon i topný faktor. Rozdíl teplot 10 °C, ale více odpovídá reálnému provozu, takže se občas můžete setkat s parametrem 0/35 – 25 (EN 14 511). To znamená, že čerpadlo bylo sice měřeno podle nové normy, ale rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému je 10 °C jako u staré normy. Trochu zmatek, že ? 🙂 Moc rádi vás z tohoto zmatku vyvedeme vyplněním našeho níže uvedeného poptávkového dotazníku – CHCI NÁVRH ZDARMA.