JAK FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO ? PRINCIP SYSTÉMU VZDUCH – VODA
Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička. Ta odebírá teplo potravinám (chladí) a v zadní části lednice topí. Stejně pracuje tepelné čerpadlo, ale s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo venkovnímu prostředí (vodě, vzduchu nebo zemi) a v domě pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění topí.

V případě systému vzduch-voda je vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku nasáván vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a zpětně je tento vzduch (ochlazený) vháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěná v objektu, zabezpečuje ohřev topné vody.

PENÍZE
Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou více než je zdrávo a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.
Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Pokud financujete dům hypotékou, zvýší vám instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky přibližně o 1 200 korun, ale zároveň sníží platby za energie o 2 500 korun. Díky tomu Vám za rok zbude navíc přibližně 16 000 korun, které můžete utratit třeba za dovolenou a pak o ní vyprávět sousedům, kteří místo dovolené musí platit složenky za plyn.

VÝHODY SYSTÉMU VZDUCH – VODA
V ČR jsou pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 °C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25 °C, je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a tedy i podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

9 DŮVODŮ PRO TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
1. úspora nákladů na topení až 60 %
2. rychlá návratnost investice
3. ekologický provoz bez škodlivin
4. vysoká bezpečnost provozu
5. žádné zemní vrty nebo podzemní kolektory
6. rychlá a snadná montáž
7. komfortní ovládání i prostřednictvím internetu nebo mobilu
8. rychlá a snadná a tím i levná montáž
9. tepelná čerpadla lze použít nejen do nových objektů, ale ve většině případů lze i nahradit stávající kotle, např na tuhá paliva.

PROČ ZVOLIT TEPELNÉ ČERPADLO?
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ideálním řešením pro novostavby a rekonstrukce starších topných soustav.

TECHNOLOGIE
Tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve vašem domě. Tepelným čerpadlem lze snadno a levně nejen topit, ale i ohřívat teplou užitkovou vodu,vyhřívat bazén a za určitých podmínek lze v letních měsících použít tepelné čerpadlo jako klimatizaci.

EKOLOGIE
Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Proto jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Nová zelená úsporám.