Cooltop znal už lidoop.

Klimatizačním zařízením pro další výklad budeme rozumět zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti jinam. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení. Ideální volbou ve všech ohledech jsou klimatizace Haier!

PRINCIP CHLADÍCÍHO CYKLU
Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh. Je v principu stejný jako chladicí okruh v domácí chladničce.

Ve vnitřní jednotce (ve výparníku), přes kterou proudí cirkulující vzduch z místnosti dochází k odpařování chladiva (změna skupenství chladiva z kapalného na plynné). Při odpařování dochází k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru – cirkulující vzduch je ochlazen, ale i filtrován.
V kompresoru dochází ke stlačení chladiva (zvýší se teplota a tlak chladiva).

Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke změně skupenství chladiva (zkapalnění chladiva), při kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno kondenzátorem do okolního, venkovního prostoru.
Moderní klimatizační zařízení mohou pracovat i obráceně a to tak, že mohou zaměnit funkci kondenzátoru a chladiče (výparníku). Takovému zařízení říkáme tepelné čerpadlo, protože přečerpává teplo zvenku do místnosti. Zařízení může pracovat i při záporných venkovních teplotách (až do teplot -20 °C venkovního vzduchu) a umožňuje tak teplovzdušně vytápět místnosti. Provozní náklady takového zařízení jsou velice nízké. V porovnání s elektrickým topením nám postačí pro 4 kW tepelného výkonu pouze 1 kW elektrického příkonu.

Obecně platí, že vytápění klasickým tepelným čerpadlem se nemusí vždy vyplatit zejména pro jeho vysokou pořizovací cenu (např. chaty a chalupy, kde třeba nejsou ani instalovány radiátory)  V případě klimatizace s funkcí tepelného čerpadla  to může být  jinak. 

Samotná klimatizace je v provozu přibližně 60 dní v roce a to cca 8 hodin denně. Tepelné čerpadlo může být v provozu nejméně dalších 200 dní v roce a to nepřetržitě. Je třeba porovnat náklady na topení v konkrétním místě, komfort provozu klimatizace – tepelného čerpadla a potom se rozhodnout.

DOBRÁ RADA
Pokud se rozhodnete pro klimatizaci s tepelným čerpadlem a její celkový výkon bude pokrývat minimálně 60% tepelných ztrát objektu máte možnost žádat energetické závody o přechod z běžné sazby na sazbu tepelných čerpadel D 55 (22 hodin denně levná sazba a 2 hodiny normální sazba) podmínky přidělení tarifu závisí na regionu a energetických závodech. Doporučujeme nejprve tuto možnost konzultovat s energetickými závody.

PŘEHLED VÝKONŮ KLIMATIZACÍ PODLE OBJEMU KLIMATIZOVANÉHO PROSTORU (HRUBÝ PŘEPOČET):
vhodný pro místnosti
požadovaný výkon klimatizace
do 50 m3
2 KW
50-60 m3
2,7 KW
60-90 m3
3,5 KW
100-125 m3
5,0 KW
120-170 m3
7,0 kW
 

Klimatizace Praha
Sháníte klimatizaci nebo potřebujete servis klimatizace a jste z Prahy a okolí? Využijte naše služby! Společnost Cooltop nabízí:

klimatizace Haier, nově otevřen showroom na Praze 6, cca 150m do metra/tram Dejvická
montáž klimatizace Praha
servis klimatizací Praha